Đăng ngày: (25/09/2015 16:54:01)

Seminar: Ứng dụng kỹ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất một số khu vực Đông Nam Bộ

ThS. Đỗ Duy Khiêm đã tiến hành báo cáo seminar về ứng dụng thành công bước đầu kỹ thuật đo nhiệt phát quang liều tích luỹ trong xác định tuổi địa chất một số khu vực của Miền Đông Nam Bộ: Bà Miêu, Thủ Đức ...

Đối Tác