Đăng ngày: (17/09/2015 10:03:38)

TRUNG TÂM HẠT NHÂN TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Ngày 09/05/2015, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh thuộc hai chuyên ngành: Vật lý nguyên tử (Mã số: 62.44.01.06); Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (Mã số: 62.44.01.03) cho kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 của Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam...

Ngày 09/05/2015, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh thuộc hai chuyên ngành: Vật lý nguyên tử (Mã số: 62.44.01.06); Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (Mã số: 62.44.01.03) cho kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 của Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Tham gia dự tuyển có ba ứng viên. Đề cương và định hướng nghiên cứu của cả ba ứng viên đều được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Trần Quốc Dũng và PGS.TS Nguyễn Mộng Giao (Trung tâm Hạt Nhân Tp Hồ Chí Minh). Trong đó:

Ứng viên Vũ Thị Diễm Hằng dự tuyển chuyên ngành Vật lý nguyên tử với đề cương: “Mô hình lò phản ứng điều khiển bằng máy gia tốc (accelerator- drieven system – ADS) không dùng bia cho phản ứng hạt nhân (p,n)”; Ứng viên Trần Minh Tiến dự tuyển chuyên ngành Vật lý nguyên tử với đề cương: ”Nghiên cứu khả năng sử dụng thô-ri (thorium) làm nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân điều khiển bằng máy gia tốc (ADS). Và ứng viên Trần Thanh Dũng dự tuyển chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán với đề cương: “Quan hệ giữa các chiều dư (Extra Dimensions) trong lý thuyết siêu dây (Superstring) với một số đặc trưng của các hạt”.

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh do PGS.TS Nguyễn Nhị Điền – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân, phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam làm Chủ tịch.

Tham dự buổi xét tuyển để được học tập và trải nghiệm còn có rất nhiều các sinh viên có thành tích xuất sắc đến từ các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng lắng nghe phần trình bày của ứng viên

Với mỗi đề cương, từng thành viên trong Hội đồng đều đóng góp ý kiến, nhận xét điểm được và chưa được, đưa ra chỉ dẫn mạch lạc thêm, vạch rõ thêm cho mỗi hướng nghiên cứu và công việc mà các ứng viên phải thực hiện để hoàn thiện đề cương của mình.

Mặc dù còn thiếu sót, và đề cương cần chỉnh sửa một vài chi tiết theo yêu cầu của Hội đồng, song các thành viên Hội đồng đều có nhận xét tốt cho đề cương và hướng nghiên cứu của các ứng viên. Hội đồng đã làm việc hết sức nghiêm túc, sôi nổi liên tục trong nhiều giờ và kết quả cả ba ứng viên đều đạt.

  

Trung tâm Hạt nhân TP. HCM

Đối Tác