Đăng ngày: (10/03/2017 14:39:30)

Trao đổi khoa học với GS.TS. MAKI TSUJIMURA về lĩnh vực Thủy Văn Đồng Vị tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Vào ngày 09 tháng 03 năm 2017, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc và trao đổi khoa học với GS. TS. Maki Tsujimura đến từ Trường Đại học Tsubuka – Nhật Bản về Thủy văn đồng vị.

Tham dự buổi làm việc với GS. TS. Maki Tsujimura có đại diện Ban Lãnh đạo, cán bộ của Phòng Thủy văn Đồng vị và các cán bộ khoa học khác của Trung tâm Hạt nhân TP. HCM.

Trong buổi làm việc, đại diện Phòng Thủy văn Đồng vị giới thiệu về các ứng dụng kỹ thuật đồng vị và các kỹ thuật liên quan trong nghiên cứu nguồn nước và môi trường nước phục vụ quản lý bền vững tài nguyên nước của Trung tâm Hạt nhân Tp. HCM.

GS. TS. Maki Tsujimura giới thiệu về ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu quan hệ giữa nước mặt và nước ngầm tại các quốc gia Tunisia, Mông Cổ, Trung Quốc và Việt Nam do Trường Đại học Tsubuka thực hiện.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục bàn bạc về việc hợp tác giữa hai cơ sở trong việc áp dụng kỹ thuật đồng vị thủy văn trong nghiên cứu quan hệ giữa nước mặt và nước ngầm, quan hệ giữa các tầng chứa và khả năng cùng nghiên cứu cổ khí hậu qua các “dấu vết” đồng vị được lưu giữ trong nước ngầm ở khu vực đồng bằng Nam Bộ. Một trong những hướng có thể hợp tác là phát triển thiết bị phân tích đồng vị.

 

Nguồn: Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh

Đối Tác