Đăng ngày: (24/05/2018 15:07:45)

TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Sáng ngày 18/04/2018, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Trung tâm”) đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với sự tham dự của Ông Trần Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm, Ông Nguyễn Kiên Chính - Bí thư Chi bộ Trung tâm kiêm phó giám đốc Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm. Chỉ huy buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân là Ông Nguyễn Văn Mai - Phó Giám đốc Trung tâm.

Đối Tác