Đăng ngày: (16/02/2017 16:37:18)

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Ngày 08/02/2017 Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam thông báo về việc tuyển Nghiên sinh đợt 1. Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam tổ chức xét tuyển Nghiên cứu sinh với các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Vật lý nguyên tử, Hóa vô cơ, Hóa phân tích.

Đối Tác