Đăng ngày: (01/11/2018 08:57:56)

Thành phần đồng vị trong nước hơi ẩm không khí khu vực Phía Nam

Chiều ngày 30/10/2018, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Seminar khoa học về “Thành phần đồng vị trong nước hơi ẩm không khí khu vực Phía Nam” do CN. Nguyễn Văn Phức, Phòng Thủy văn Đồng vị trình bày

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\hình phức 1.jpg

     Tham dự buổi Seminar có các cán bộ nghiên cứu cũng như cán bộ quản lý của Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh.

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\hình phức 2.jpg

     Những nội dung chính của Seminar:

     Trong buổi Seminar, người trình bày đã giới thiệu tổng quan về Tritium, thành phần đồng vị bền trong không khí. Các kết quả phân tích Tritium và đồng vị bền kết hợp với dữ liệu khí tượng đối với 20 bộ mẫu nước hơi ẩm thu thập từ 10 vị trí khác nhau tại khu vực Phía Nam (10 bộ mẫu vào mùa mưa, 10 bộ mẫu vào mùa khô), kết quả cho thấy:

     - Nguồn hơi ẩm vào mùa mưa được mang đến từ hướng Tây - Tây Nam nghèo thành phần đồng vị nặng hơn so với nguồn hơi ẩm mùa khô từ hướng Đông - Đông Bắc.

     - Thành phần đồng vị trong hơi ẩm ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Nhiệt độ môi trường cao, độ ẩm thấp làm cho hơi ẩm không khí giàu thành phần đồng vị nặng và ngược lại.

     - Giá trị hàm lượng Tritium trong các mẫu hơi ẩm vào mùa mưa dao động từ 3.12 PCi/L đến 6.89 PCi/L, trung bình khoảng 4.3 PCi/L. Vào mùa khô hàm lượng Tritium từ 2.64 PCi/L đến 7.34 PCi/L, trung bình khoảng 4.2PCi/L. Không nhận thấy có sự khác biệt về hàm lượng Tritium trong hơi ẩm không khí vào mùa mưa và mùa khô do đặc trưng nguồn hơi ẩm mang lại chủ yều từ biển.

     Trong buổi Seminar, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, những câu hỏi đặt ra cũng như tranh luận sôi nổi và những ý kiến đóng góp thiết thực cho bài trình bày Seminar.

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

 

Đối Tác