Đăng ngày: (28/04/2017 18:38:12)

SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH THAM QUAN TẠI TRUNG TÂM HẠT NHÂN TP. HỒ CHÍ MINH

Сhiều ngày 27/04/2017, Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) đã đón khoảng 50 bạn sinh viên khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đến tham quan khoa học tại Trung tâm.

Các bạn sinh viên nghe giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hạt nhân tại Hội trường Trung tâm

Trung tâm đã giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu, triển khai khoa học và kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế cũng như trong y học và nhgiên cứu, bao gồm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, khoa học vật liệu, địa chất thủy văn, công nghệ sinh học, môi trường; nghiên cứu về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ; y học hạt nhân, …. mà Trung tâm đã thực hiện trong thời gian qua:

- Đo và chuẩn liều bức xạ bằng máy đọc liều TLD 2000S; đo và chuẩn liều gamma, alpha, beta; đo và chuẩn liều neutron.

- Nghiên cứu phân tích cấu trúc tinh thể; nghiên cứu các tính chất vật lý vật liệu; phân tích các ứng suất tồn dư và kết hợp các phương pháp khác phân tích nguyên tố và thành phần vật chất.

- Phân tích tỷ số đồng vị bền có ứng dụng trong thủy văn đồng vị trong nông hóa; nghiên cứu tuổi địa chất, nguồn gốc và trữ lượng nước ngầm, ô nhiễm nước ngầm….

          Sau đó sinh viên tham quan các phòng chuyên môn của Trung tâm Hạt nhân: phòng Thủy văn đồng vị, phòng An toàn bức xạ, phòng Vật lý và Phât ích hạt nhân…

Tham quan phòng An toàn bức xạ của Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Hạt nhân TP. HCM

Đối Tác