Đăng ngày: (06/06/2017 18:19:35)

SEMINAR KHOA HỌC: Phân lập vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định đạm trong rễ cây cao su

Chiều ngày 05/06/2017, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức seminar khoa học về Phân lập vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định đạm trong rễ cây cao su, do Cử nhân Hà Thị Ngọc Trinh, cán bộ Phòng Sinh học phóng xạ trình bày.

Vi khuẩn nội sinh thực vật là vi khuẩn sống trong mô thực vật. Vi khuẩn nội sinh không làm tổn thương mô, không gây bệnh đối với cây chủ mà trái lại chúng có thể thúc đẩy sự phát triển của cây trồng bằng cách sản xuất các chất kích thích sự sinh trưởng thực vật và có vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn nitơ, bổ sung nguồn đạm cho đất và cây trồng, ổn định năng suất cây trồng, giúp phát triển sinh thái bền vững. Để đảm bảo sự phát triển bền vững cây công nghiệp lâu năm nói chung cũng như cây cao su nói riêng, việc khai thác, sử dụng và bảo tồn các chủng vi sinh vật có giá trị cho đất và cây trồng là việc làm hết sức cần thiết. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát và phân lập các chủng vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định đạm hướng tới mục tiêu sản xuất phân bón vi sinh cho loài cây này. Kết quả phân lập được 14 chủng vi khuẩn nội sinh có khả năng cố định đạm từ rễ cây cao su thu tại xã Xuân Mỹ - Cẩm Mỹ - Đồng Nai.

 

                                      Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Đối Tác