Đăng ngày: (20/06/2017 21:00:47)

SEMINAR KHOA HỌC: Khảo sát khả năng tổng hợp NH4+ và ảnh hưởng của phân UREA đến hoạt động của các các chủng vi khuẩn cố định đạm phân lập từ rễ cây cao su

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức seminar khoa học về Khảo sát khả năng tổng hợp NH4+ và ảnh hưởng của phân UREA đến hoạt động của các các chủng vi khuẩn cố định đạm phân lập từ rễ cây cao su, do Cử nhân Nguyễn Ngọc Chí Nhân, cán bộ Phòng Sinh học phóng xạ trình bày.

Đối Tác