Đăng ngày: (08/11/2017 10:34:23)

SEMINAR KHOA HỌC: Báo cáo kết quả quan trắc hàm lượng tritium trong nước mưa khu vực phía Nam

Chiều ngày 07 tháng 11 năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức seminar khoa học “Báo cáo kết quả quan trắc hàm lượng tritium trong nước mưa khu vực phía Nam” do CN. Nguyễn Văn Phức, cán bộ thuộc phòng Thủy văn Đồng vị trình bày.

Seminar trình bày kết quả nghiên cứu thủy văn đồng vị, nghiên cứu sự phân bổ tritium trong nước mưa tại 4 trạm quan trắc phía Nam. Tham gia buổi báo cáo seminar có đông đảo các cán bộ thuộc các phòng của Trung tâm Hạt nhân TP.HCM. Báo cáo đã trình bày các nội dung các nội dung: Tổng quan tritium trong khí quyển và trong nước khí tượng, tại sao phải quan trắc trtium trong nước mưa, tình hình quan trắc tritium trên thế giới và ở khu vực phía Nam Việt Nam, những kết quả hàm lượng tritium trong nước mưa tại 4 trạm quan trắc khu vực phía Nam (CNT, Củ Chi, Cần Thơ, Đà Lạt). Ngoài ra báo cáo cũng trình bày những kế hoạch cần quan trắc tritium trong thời gian tới.

Kết quả báo cáo tritium trong nước mưa tại khu vực phía Nam cho thấy không có sự bất thường về hàm lượng tritium, nhưng tritium trung bình năm từ 2007 đến 2017 có sự suy giảm với tốc độ chậm, lượng tritium trung bình tháng cho thấy các tháng mùa khô có hàm lượng tritium cao hơn các tháng mùa mưa. Không nhận thấy có mối tương quan giữa lượng mưa và hàm lượng trtium.

Kết thúc báo cáo các thành viên tham gia đã có buổi trao đổi, tranh luận sôi nổi và có những ý kiến đóng góp thiết thực cho nội dung trình bày seminar.

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Đối Tác