Đăng ngày: (23/12/2014 16:45:57)

Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016 – 2020

Xây dựng tiềm lực nghiên cứu theo các hướng ưu tiên: nghiên cứu vật liệu và các phương pháp kiểm tra chất thải phóng xạ, sinh học phóng xạ cho việc nâng cao năng suất cây trồng trong nông nghiệp, thủy văn đồng vị. Các hướng ưu tiên này phải từng bước đạt đến trình độ quốc tế thông qua việc công bố các kết quả nghiên cứu hàng năm.

a) Mục tiêu:

Xây dựng Trung tâm trở thành một cơ sở tiên phong trong nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng triển khai năng lượng nguyên tử tại một địa bàn quan trọng của đất nước.

b) Nhiệm vụ:

-    Các hướng nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu:

 • Xây dựng phòng thí nghiệm đánh giá đặc tính chất thải hạt nhân.
 • Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị 15N nhằm nghiên cứu di chuyển đạm trong vườn cây cao su kiến thiết cơ bản.
 • Nghiên cứu quá trình hình thành và biến đổi trạng thái của ion sắt (Fe-ions) trong Ze-o-lit (Zeolite) bằng các phương pháp phổ kế hạt nhân.
 • Nghiên cứu động học nước ngầm bằng kỹ thuật thủy văn đồng vị phục vụ quản lý tài nguyên nước khu vực đồng bằng Nam Bộ.
 • Chương trình tạo giống đột biến ứng phó biến đổi khí hậu.
 • Chương trình hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương về “Thủy văn đồng vị”.

-    Củng cố và phát huy tiềm lực về nghiên cứu và triển khai an toàn bức xạ để phục vụ cho quản lý nhà nước cũng như triển khai, đáp ứng nhu cầu sản xuất và dịch vụ, sử dụng kỹ thuật hạt nhân trong đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm.

-    Xây dựng phòng Chuẩn Đo lường trong lĩnh vực đo liều lượng bức xạ ion hóa giai đọan 2016-2020.

-    Củng cố và phát huy tiềm lực về nghiên cứu các phương pháp đánh giá không phá hủy để phục vụ trong các ngành công nghiệp và dịch vụ.

 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân.
 • Thực hiện các nhiệm vụ về quan trắc phóng xạ môi trường. Xây dựng và quản lý Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như: đảm bảo anh ninh và an toàn của các nguồn phóng xạ, quản lý kho nguồn và lưu giữ các nguồn phóng xạ trôi nổi khi các cơ quan quản lý yêu cầu, phối hợp với các đơn vị của Bộ KHCN và của ngành NLNT trong các hoạt động khoa học công nghệ.
 • Tăng cường hợp tác một cách có hiệu quả với các đối tác nước ngoài hiện có và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ cán bộ, chất lượng nghiên cứu theo trình độ quốc tế.
 • Chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, nhất là các cán bộ trẻ thông qua các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Tích cực tham gia đào tạo các cán bộ trong và ngoài Viện NLNTVN ở trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

c) Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất

Mặc dù đã qua 35 năm hình thành và hoạt động nhưng cơ sở hạ tầng của Trung tâm vẫn như cũ. Với diện tích nhỏ hẹp lại đặt tại trung tâm của một thành phố lớn nên cơ sở hạ tầng của Trung tâm không phù hợp cho sự hoạt động và phát triển của một cơ quan nghiên cứu khoa học. Để có thể trở thành một đơn vị nghiên cứu tiên phong trong nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng triển khai năng lượng nguyên tử tại một địa bàn chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước Trung tâm cần phải được đầu tư để xây dựng một cơ sở nghiên cứu mới nhằm đáp ứng các nhiệm vụ: xây dựng và quản lý Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, xây dựng phòng Chuẩn Đo lường trong lĩnh vực đo liều lượng bức xạ ion hóa, xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên đề theo hướng tiên tiến phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo.

Trung tâm cũng cần được đầu tư một cách thỏa đáng các thiết bị để vừa phục vụ nghiên cứu vừa tiến hành triển khai nhằm thực hiện tốt chức năng của một đơn vị tự chủ tự chịu trách nhiệm.

 

Lê Hữu Lợi

(Theo công văn số 171 /TTHN-KH ngày 15/10/2014 của Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh)

Đối Tác