Đăng ngày: (23/09/2016 15:49:28)

KHAI GIẢNG LỚP HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾN SĨ 'VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN"

Sáng ngày 15/09/2016, Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh (TTHN) đã tổ chức khai giảng lớp học các học phần Tiến sĩ "Vật lý lý thuyết và Vật lý toán". Đây là lớp đào tạo Tiến sĩ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức năm 2016 ở phía Nam.

Sáng ngày 15/09/2016, Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh (TTHN) đã tổ chức khai giảng lớp học các học phần Tiến sĩ "Vật lý lý thuyết và Vật lý toán". Đây là lớp đào tạo Tiến sĩ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức năm 2016 ở phía Nam, tổ chức đào tạo tại TTHN.

Tham dự khai giảng có PGS.TS Trần Quốc Dũng- Giám đốc Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh cùng tập thể các nhà khoa học: GS.TSKH. Đào Vọng Đức; PGS.TS. Nguyễn Mộng Giao; PGS.TS Lê Văn Hoàng là các giảng viên của lớp học và các nghiên cứu sinh đến từ các đơn vị khác nhau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong buổi khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Mộng Giao đã phổ biến lịch học trên lớp, thời gian các nghiên cứu sinh tự nghiên cứu và hoàn thành các chuyên đề, giảng viên phụ trách từng học phần...Ngay sau buổi khai giảng, lớp học đã bước vào học phần thứ nhất do GS.TSKH. Đào Vọng Đức phụ trách giảng dạy. Học phần này dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian khoảng hai tháng và kết thúc vào ngày 30/10/2016.

Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh

Đối Tác