Đăng ngày: (17/05/2019 15:23:09)

Hội nghị Tổng kết công tác 2018 và Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm 2019 tại Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 08 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm 2019. Tham dự có ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Hành chính–Tổ chức Viện NLNTVN; khách mời tham dự có ông Nguyễn Tự Hùng Cường – Phòng 8 A04 (Bộ công an), ông Nguyễn Quốc Hiến – Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ, ông Nguyễn Nhật Quang – Phụ trách chi nhánh NDE tại Tp. HCM; cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ–viên chức của Trung tâm.

Hội nghị đã nghe ông Hồ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm  trình bày “Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019”, ông Ninh Đức Tuyên, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019” và bà Trần Thị Bích Liên, Chủ tịch Công đoàn báo cáo “Kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Bí thư Chi đoàn báo cáo “Kết quả hoạt động Chi đoàn TNCSHCM năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019”.

              Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hạt nhân Tp. HCM Hồ Mạnh Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị

Mặc dù có thay đổi nhân sự Lãnh đạo Trung tâm và còn nhiều khó khăn về nhân lực cũng như cơ sở vật chất nhưng được sự quan tâm của Viện NLNTVN, Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, cụ thể:

Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong năm 2018, Trung tâm được giao thực hiện 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cơ sở, 01 đề tài cấp tỉnh, 01 dự án hợp tác vùng Châu Á-Thái Bình Dương, 01 hợp đồng nghiên cứu với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về nghiên cứu nước ngầm bằng kỹ thuật đồng vị thủy văn và 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Các đề tài, dự án đều thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các nội dung đã đề ra. Trung tâm cũng đang tích cực để nghiệm thu chính thức một đề tài cấp Bộ và giải quyết một số vấn đề để tiến hành nghiêm thu một đề tài với Bộ Công thương và một đề tài của Quỹ Nafosted.

Năm 2018 cũng là năm đáng ghi nhận về kết quả đăng tải các bài báo trên tạp chí quốc tế với 05 công trình (chỉ tiêu 02). Trung tâm cũng có 03 công trình đăng trên tạp chí quốc gia, 06 báo cáo tại hội nghị quốc tế và 03 báo cáo tham gia hội nghị quốc gia.

Trung tâm cũng nỗ lực trong hoạt động dịch vụ triển khai với doanh thu đạt hơn 6,0 tỷ đồng (năm 2017 là 5,7 tỷ đồng) vượt chỉ tiêu đề ra.

Về công tác xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất: Trung tâm đang phối hợp thực hiện dự án Phòng chuẩn cấp 2; đang tích cực chuẩn bị thủ tục để có thể triển khai dự án Trạm quan trắc phóng xạ vùng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và triển khai dịch vụ.

Về công tác đào tạo và hợp tác quốc tế: Trung tâm thường xuyên tiếp nhận các đoàn sinh viên từ các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Tp. HCM đến tham quan; đón tiếp chuyên gia ROSATOM theo dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về công tác tổ chức và đoàn thể: Tập thể cán bộ – viên chức Trung tâm tiếp tục duy trì và củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện các quy chế, quy định cơ quan. Các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được Lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi. Trung tâm luôn quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Công tác thi đua khen thưởng đạt chỉ tiêu đăng ký với hơn 95% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 100% các phòng trong Trung tâm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Trung tâm đề nghị cấp trên xét duyệt 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và đề nghị xét tặng tập thể Trung tâm danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Trung tâm có một số kiến nghị gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ và Lãnh đạo Viện NLNTVN như: Bổ sung cán bộ chuyên môn; Cải thiện công tác duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị chính cũng như đảm bảo vận hành theo tiêu chuẩn các thiết bị nghiên cứu hiện có; Bổ sung cho Trung tâm dự án tăng cường trang thiết bị để phục vụ nghiên cứu và triển khai; Tạo điều kiện để cán bộ Trung tâm được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn ở trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Chí Thành – Viện trưởng Viện NLNTVN đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ của Trung tâm trong năm 2018, đồng thời thông báo về tình hình hoạt động chung cũng như các nhiệm vụ chính của Viện NLNTVN trong thời gian tới. Viện trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm chú trọng đào tạo cán bộ kế thừa, xác định các nghiên cứu sát với định hướng của Viện NLNTVN; tham gia trong Trung tâm Hợp tác vùng với IAEA; đề xuất các đề tài, dự án với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên và môi trường biển; có kế hoạch chỉnh trang cơ quan để cải thiện điều kiện làm việc cho viên chức và người lao động.

                    Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu tại hội nghị

 

Thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm, ông Hồ Mạnh Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện và ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức cũng như khách mời và chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Viện NLVNVN cũng như những đóng góp của các cán bộ, viên chức và người lao động trong mọi hoạt động của Trung tâm năm 2018.

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm cũng mong rằng trong năm 2019, Trung tâm sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện NLNTVN, Bộ KH&CN để nâng cao năng lực nghiên cứu triển khai của Trung tâm, và quyết tâm nỗ lực đẩy mạnh các mặt công tác, tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao ngay trong những tháng đầu năm 2019.

Tại Hội nghị, Trung tâm đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu về các mặt hoạt động trong năm năm 2018.

Viện trưởng viện NLNTVN và Phó Giám đốc Phụ trách TTHN khen thưởng tập thể các phòng đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và công tác hỗ trợ

Hội nghị Cán bộ – Viên chức của Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận một số vấn đề về nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu của Trung tâm năm 2019 và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết, thể hiện tinh thần, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu đặt ra.

 

Thanh Hương – Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Đối Tác