Đăng ngày: (23/12/2014 16:44:30)

Hoạt động nghiên cứu của Phòng Công nghệ Sinh học

Tập thể các cán bộ nghiên cứu Phòng CNSH đã thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc nhiều lĩnh vực bao gồm: 1 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 7 nhiệm vụ cấp Bộ, 10 nhiệm vụ cấp cơ sở, 4 nhiệm vụ các cấp khác, 5 hợp đồng nghiên cứu với IAEA, v.v.

I. Hoạt động nghiên cứu

Sau 25 năm thành lập và phát triển cùng với sự phát triển của Trung tâm, Phòng CNSH đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng hết sức đặc thù và rất tích cực với nhiều đóng góp cho Trung tâm nói riêng và cho như cho ngành nói chung. Tập thể các cán bộ nghiên cứu Phòng CNSH đã thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc nhiều lĩnh vực bao gồm: 1 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 7 nhiệm vụ cấp Bộ, 10 nhiệm vụ cấp cơ sở, 4 nhiệm vụ các cấp khác, 5 hợp đồng nghiên cứu với IAEA, v.v., liên kết hợp tác, tư vấn với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho các đơn vị nghiên cứu trong nước, v.v. với các hướng nghiên cứu cụ thể như sau:

 1. Nghiên cứu tạo giống lúa đột biến bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp kỹ thuật sinh học phân tử,
 2. Nghiên cứu tạo giống mè đen đột biến bằng kỹ thuật bức xạ,
 3. Nghiên cứu tạo các giống cây trồng (Giống lúa, đâu tương và mè đen đột biến năng suất cao, phẩm chất tốt; các dòng hoa Địa lan và lan Hài biến dị in vitro) bằng phương pháp chiếu xạ,
 4. Nghiên cứu xác định các biến đổi DNA của các giống lúa đột biến bằng phương pháp chiếu xạ,
 5. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nhanh các giống hoa lan đặc hữu quý hiếm của Việt Nam và các giống hoa cao cấp nhập nội bằng phương pháp nuôi cấy mô,
 6. Nghiên cứu chế tạo hydrogel cố định chất dinh dưỡng ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị,
 7. Nghiên cứu ứng dụng hydrogel siêu hấp thụ nước để xử lý chất thải gia súc sản xuất phân bón hữu cơ sinh học đa chức năng,
 8. Nghiên cứu cắt mạch các polymer tự nhiên bằng kỹ thuật bức xạ kết hợp ứng dụng trong sản xuất hoa cao cấp và rau sạch chất lượng cao bằng công nghệ thủy canh,
 9. Nghiên cứu quá trình hấp thu nitơ trên một số cây trồng bằng kỹ thuật sử dụng đồng vị N-15.
 10. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ để chế tạo oligo-β-glucan từ bã thải men bia và chế tạo vàng, bạc nano ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, thực phẩm chức năng, v.v.

Từ kết quả đề tài, các cán bộ Phòng CNSH đã đăng tải được công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín và một số công trình tiêu biểu có thể kể đến như sau:

 1. Le Quang Luan, Naotsugu Nagasawa, Nguyen Quoc Hien, Tamikazu Kume, Fumio Yoshii, Tomoko M. Nakanishi, Biological effect of radiation-degraded alginate on flower plants in tissue culture, Biotechnology Applied Biochemistry, 38, 283-288, 2003.
 2. Le Quang Luan, Naotsugu Nagasawa, Vo Thi Thu Ha, Tamikazu Kume, Fumio Yoshii, Tomoko M. Nakanishi, Biological effect of irradiated chitosan plant on plant in vitro, Biotechnology Applied Biochemistry, 41, 49-57, 2005.
 3. Lorna Relleve, Naotsugu. Nagasawa, Le Quang Luan, Toshiaki Yagi, C. Aranilla, L. Abad, Tamikazu Kume, Fumio Yoshii and A. Dela Rosa, Degradation of carrageenan by radiation, Polymer Degradation and Stability, 87, 403-410, 2005.
 4. Le Quang Luan, Naotsugu Nagasawa, Masao Tamada, Tomoko M. Nakanishi, Enhancement of plant growth activity of irradiated chitosan by fractionation, RadioIsotops, 55(1), 21-27, 2006.
 5. Binh Nguyen Truong, Koei Okazaki, Hideyuki Suzuki, Hitoshi Neda, Toshimitsu Fukiharu, Xuan Tham Le, Akira Suzuki, Dikaryotic athroconidiation of Pleurotus subgenus Coremiopleurotus, Myscoscience, 47, 47-90, 2006
 6. L. Q. Luan, N. Nagasawa, M. Tamada,  T. M. Nakanishi, Enhancement of plant growth activity of irradiated chitosan by molecular weight fractionation, RadioIsotopes, 55: 21-27, 2006.
 7. Binh-Nguyen Truong, Koei Okazaki,  Xuan-Tham Le, Akira Suzuki: Inter-subspecies hybrid dikaryons of oyster mushroom independently isolated in Vietnam and Japan, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry,  72(1), 216-218, 2008.
 8. L. Q. Luan, N. Nagasawa, V. T. T. Ha, T. M. Nakanishi, A Study of degradation mechanism of alginate by gamma-radiation, RadioIsotopes, 58: 3-12, 2009.
 9. L. Q. Luan, N. Nagasawa, V. T. T. Ha, N. Q. Hien, T. M. Nakanishi,  Enhancement of plant growth simulation activity of irradiated alginate by fractionation, Radiation Physics and Chemistry, 78. 796-799, 2009.
 10. L.Q.Luan, N.H.P. Uyen, V.T.T. Ha, In vitro mutation breeding of Paphiopedilum by ionization radiation, Scientia Horticulturae, 144, 1-9, 2012.
 11. L.Q. Luan, V.T.T. Ha, N.H.P. Uyen, L.T.T. Trang, N.Q. Hien, Preparation of oligoalginate plant growth promoter by γ-irradiation of alginate solution containing hydrogen peroxide, Agricultural and Food Chemistry, 60, 1737-1741, 2012.
 12. D. V PhuL A QuocN N DuyN T K LanB D Du, L Q Luan and N Q Hien, Study on antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by gamma irradiation method using different stabilizers, Nanoscale Research Letters9:162, 2014.
 13. Quang Luan Le, Thi Phuong Linh Do, Huynh Phuong Uyen Nguyen, Van Phu Dang and Quoc Hien Nguyen, Biodistribution of gold nanoparticles synthesized by γ-irradiation after intravenous administration in mice, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 5: 025009 (5pp), 2014.
 14. L. Q. Luan, N. H. P. Uyen, Radiation degradation of β-glucan extracted from yeast with a potential application as a plant growth promoter, International Journal of Biological Macromolecules, 69: 165-170, 2014.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

II. Các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ triễn khai

 1. Phân tích hàm lương Nitơ và đồng vị Nitơ-15,
 2. Chế tạo và cung cấp các chế phẩm phân bón tăng trưởng và kích kháng bệnh oligosaccharide như oligoalginate, oligopectin, oligoβ-glucan để sản xuất rau an toàn chất lượng cao,
 3. Chế tạo và cung cấp chế phẩm tăng trưởng và kích kháng bệnh oligoβ-glucan ứng dụng trong chăn nuôi để sản xuất thịt sạch chất lượng cao,
 4. Chuyển giao công nghệ sản xuất cây giống các loại hoa cao cấp bằng phương pháp nuôi cấy in  vitro,
 5. Chuyển giao công nghệ chế phẩm phân bón tăng trưởng và kích kháng bệnh oligosaccharide bằng phương pháp chiếu xạ,
 6. Chuyển giao công nghệ chế phẩm tăng trưởng và kích kháng bệnh oligoβ-glucan bằng phương pháp chiếu xạ ứng dụng trong chăn nuôi để sản xuất thịt sạch chất lượng cao.

Trưởng Phòng

 

TS. Lê Quang Luân 

Đối Tác