Trang Chủ > Giới thiệu trung tâm

Giới thiệu trung tâm

  • Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai
    Là một cơ sở nghiên cứu đặt tại thành phố có vai trò quan trọng trong chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, Trung tâm hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các hoạt động khoa học, phát triển ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và năng lượng nguyên tử vào các lĩnh vực ... Xem chi tiết
  • Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Hạt nhân
    Nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật phi hạt nhân khác có liên quan. Nghiên cứu vật lý về sức khỏe (Health Physics), thiết lập các phòng thí nghiệm đánh giá liều bức xạ, chuẩn liều bức xạ; nghiên cứu các hiệu ứng sinh học bức xạ; hỗ trợ xử lý sự cố bức xạ, tư vấn về an toàn bức xạ; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá nền phông phóng xạ môi trường, đánh giá hàm lượng phóng xạ trong lương thực thực phẩm, … Xem chi tiết
  • Giới thiệu trung tâm
    Tiền thân của Trung tâm hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh là Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh của Viện nghiên cứu hạt nhân Việt nam (Đà Lạt) được thành lập cách đây 35 năm (1979-2014). Nếu so về tuổi đời, đây là một trong những đơn vị ra đời sớm nhất trong số những đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; đơn vị đầu tiên ở phía Nam. Xem chi tiết
Đối Tác