Đăng ngày: (25/12/2014 14:46:31)

Dịch vụ Thủy văn đồng vị

Ngoài nghiên cứu ứng dụng, Phòng thủy văn đồng vị cũng thực hiện các dịch vụ như phân tích chất lượng nước, hàm lượng các đồng vị bền, hàm lượng triti; xác định tuổi các mẫu vật bằng phương pháp các-bon 14; dịch vụ khảo sát địa tầng trong địa chất thủy văn, địa chất, địa chất công trình và xây dựng; Đào tạo cán bộ khoa học về ứng dụng các đồng vị thủy văn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Thủy văn đồng vị nghiên cứu nước ngầm
Đối Tác