Dịch vụ phân tích Hạt nhân

  • Các dịch vụ phân tích hạt nhân
    Phòng Vật Lý và Phân tích Hạt Nhân là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trung tâm Hạt nhân TP. HCM, chuyên nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến Hạt nhân và Phi hạt nhân. Chúng tôi thực hiện đẩy mạnh các ứng dụng từ nghiên cứu khoa học đến với xã hội thông qua hoạt động triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật trong nhiều năm qua... Xem chi tiết
Đối Tác