Dịch vụ An toàn Bức xạ

  • Các dịch vụ an toàn bức xạ
    Nghiên cứu về An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân, ứng dụng trong Y học và trong Công nghiệp. Đo lường bức xạ trong lĩnh vực môi trường, kiểm xạ môi trường. Hỗ trợ kỹ thuật trong an toàn bực xạ, xử lý phổ, ứng phó sự cố về an toàn bức xạ, đo liều bức xạ. Dịch vụ đảm bảo an toàn bức xạ cho các cơ sở sử dụng nguồn bức xạ. Đào tạo an toàn bức xạ cho người sử dụng vận hành nguồn bức xạ... Xem chi tiết
Đối Tác