Trang Chủ > Dịch Vụ

Dịch Vụ

 • Các dịch vụ Sinh học Bức xạ
  Sau 25 năm thành lập và phát triển cùng với sự phát triển của Trung tâm, Phòng CNSH đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng hết sức đặc thù và rất tích cực với nhiều đóng góp cho Trung tâm nói riêng và cho như cho ngành nói chung. Tập thể các cán bộ nghiên cứu Phòng CNSH đã thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học, liên kết hợp tác, tư vấn với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho các đơn vị nghiên cứu trong nước, v.v. với các hướng ứng dụng cụ thể như sau: Xem chi tiết
 • Dịch vụ Thủy văn đồng vị
  Xem chi tiết
 • Dịch vụ phân tích và hỗ trợ tư vấn về N-15
  Cung cấp dịch vụ phân tích N-15 trong các mẫu nước, cây trồng, phân tích protein, nitơ, phenol,... Hợp tác hoặc tư vấn về N-15 trong nông nghiệp. Xem chi tiết
 • Các dịch vụ an toàn bức xạ
  Nghiên cứu về An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân, ứng dụng trong Y học và trong Công nghiệp. Đo lường bức xạ trong lĩnh vực môi trường, kiểm xạ môi trường. Hỗ trợ kỹ thuật trong an toàn bực xạ, xử lý phổ, ứng phó sự cố về an toàn bức xạ, đo liều bức xạ. Dịch vụ đảm bảo an toàn bức xạ cho các cơ sở sử dụng nguồn bức xạ. Đào tạo an toàn bức xạ cho người sử dụng vận hành nguồn bức xạ... Xem chi tiết
 • Các dịch vụ phân tích hạt nhân
  Phòng Vật Lý và Phân tích Hạt Nhân là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trung tâm Hạt nhân TP. HCM, chuyên nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến Hạt nhân và Phi hạt nhân. Chúng tôi thực hiện đẩy mạnh các ứng dụng từ nghiên cứu khoa học đến với xã hội thông qua hoạt động triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật trong nhiều năm qua... Xem chi tiết
Đối Tác