Đăng ngày: (22/12/2014 11:03:48)

Cán bộ ngành Năng lượng nguyên tử được hưởng phụ cấp 70%

Một tin vui đến với Cán bộ ngành Năng lượng nguyên tử Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với ...

Một tin vui đến với Cán bộ ngành Năng lượng nguyên tử Việt Nam là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này quy định chế độ ưu đãi phụ cấp nghề nghiệp đối với những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại Cục năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ Khoa học Công nghệ.

Công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ là những người được hưởng phụ cấp.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại các cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ. Mức phụ cấp 20% áp dụng với người làm việc hành chính, phục vụ không thuộc đối tượng quy định tại mức 50%.

Người đi công tác, học tập trong nước không trực tiếp làm các công việc được phân công thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử liên tục từ 6 tháng trở lên; nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 3 tháng trở lên... không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

Trường hợp được hưởng của các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ phụ cấp có mức hưởng cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau thì chỉ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp tương ứng với vị trí công việc theo chức năng, nhiệm vụ chính hoặc theo quy định về biên chế của đơn vị.

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/10. 

Vũ Thị Bích Ngọc                            

 Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hà - Viện NLNT VN

Đối Tác