Đăng ngày: (18/09/2015 10:12:38)

Các dịch vụ phân tích hạt nhân

Phòng Vật Lý và Phân tích Hạt Nhân là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trung tâm Hạt nhân TP. HCM, chuyên nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến Hạt nhân và Phi hạt nhân. Chúng tôi thực hiện đẩy mạnh các ứng dụng từ nghiên cứu khoa học đến với xã hội thông qua hoạt động triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật trong nhiều năm qua...

Sản phẩm dịch vụ

 Dịch vụ liều kế cá nhân

- Cung cấp liều kế cá nhân dạng thẻ đeo, mã vạch, sử dụng Chip TLD LiF: Giải liều: 1µGy – 20 Gy, Độ chính xác cao.

- Đọc kết quả liều bức xạ trên thiết bị hiện đại bán tự động TLD Rearder: Thời gian đọc và trả kết quả không quá 2 ngày sau khi nhận được liều kế.

  Dịch vụ phân tích phóng xạ (kiểm phóng xạ) trong thủy hải sản, nông sản, địa chất…trên thiết bị Phổ kế gamma phông thấp HP-Ge và phổ kế Alpha-Beta tổng (U-238, Th-232, K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90, Beta tổng)

-Cung cấp dịch vụ kiểm và cấp chứng thư (kết quả) phóng xạ trong các mẫu tôm, cá, thủy sản khô và đông lạnh.

-Cung cấp dịch vụ kiểm phóng xạ trong các mẫu nông lâm nghiệp như: gạo, thức an gia súc, chế phẩm nông lâm…

-Phân tích dịch vụ về các đồng vị phóng xạ trong đất, nước, khoáng sản, thép, vật liệu xây dựng….            

 Dịch vụ phân tích hàm lượng nguyên tố (thành phần hóa học) trên Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X Tiger-S8 (Bruker, Đức) và phân tích kích hoạt neutron)

-Phân tích hàm lượng các nguyên tố (thành phần hóa hoc) trong bảng tuần hoàn từ Bo cho đến Uranium trong các mẫu rắn, lỏng, kim loại, địa chất, khoáng sản, dược chất…

-Phân tích các nguyên tố đất hiếm

-Phân tích xác định mác thép.

 Dịch vụ phân tích nhiều xạ tia X trên hệ thiết bị Nhiễu xạ X’pert Pro Panalytical

-Phân tích hợp chất trong dược chất, hóa chất.

-Phân tích thành phần pha cấu trúc trong vật liệu.

-Xác định ứng xuất trong các mẫu kim loại chịu tải trọng trên các kết cấu công trình và máy móc áp lực

 Dịch vụ tư vấn, đo đạc và lập hồ sơ xin cấp phép Vận chuyển, xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ, Tiến hành công việc bức xạ (giấy phép sử dụng nguồn và thiết bị bức xạ).

-Tư vấn cấp phép vận chuyển, xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ.

-Tư vấn, khảo sát và lập hồ sơ xin giấy phép Tiến hành công việc bức xạ (giấy phép sử dụng nguồn và thiết bị bức xạ) cho các loại nguồn phóng xạ, các thiết bị X quang công nghiệp, thiết bị đo tuổi vàng bằng huỳnh quang tia X….

-Áp tải nguồn phóng xạ

 Dịch vụ chuẩn và sửa chữa các thiết bị đo liều bức xạ

-Chuẩn các thiết bị đo liều phóng xạ dùng trong công nghiệp

-Sửa chữa và thay thế các detector trong thiết bị đo liều bức xạ

 Dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ

-Phối hợp đào tạo về an toàn bức xạ (Chứng chỉ do Cục ATBX cấp).

-Giảng dạy an toàn bức xạ chung trong an toàn lao động.

 Dịch vụ phân tích các vi lượng các nguyên tố kim loại bằng phương pháp phân tích ICP

-Phân tích vi lượng 72 nguyên tố kim loại trong nước, thực phẩm, hóa chất, khoáng sản…

 Dịch vụ phân tích các thành phần và dư lượng hóa chất bằng phương pháp sắc ký lỏng và sắc ký khí

-Các mẫu nông lâm thủy sản

-Mỹ phẩm, dựơc phẩm…

-Các mẫu quan trắc môi trường.

Email liên hệ: vecol18@yahoo.com (Phan Trọng Phúc)

Dịch vụ phân tích Hạt nhân
Đối Tác