Đăng ngày: (09/01/2015 08:57:49)

Các dịch vụ an toàn bức xạ

Nghiên cứu về An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân, ứng dụng trong Y học và trong Công nghiệp. Đo lường bức xạ trong lĩnh vực môi trường, kiểm xạ môi trường. Hỗ trợ kỹ thuật trong an toàn bực xạ, xử lý phổ, ứng phó sự cố về an toàn bức xạ, đo liều bức xạ. Dịch vụ đảm bảo an toàn bức xạ cho các cơ sở sử dụng nguồn bức xạ. Đào tạo an toàn bức xạ cho người sử dụng vận hành nguồn bức xạ...

Nghiên cứu về An toàn bức xạ và an toàn hạt nhân, ứng dụng trong Y học và trong Công nghiệp. Đo lường bức xạ trong lĩnh vực môi trường, kiểm xạ môi trường. Hỗ trợ kỹ thuật trong an toàn bực xạ, xử lý phổ, ứng phó sự cố về an toàn bức xạ, đo liều bức xạ. Dịch vụ đảm bảo an toàn bức xạ cho các cơ sở sử dụng nguồn bức xạ. Đào tạo an toàn bức xạ cho người sử dụng vận hành nguồn bức xạ. Nghiên cứu các mô hình khoa học hiện đại nhằm đảm bảo an toàn bức xạ cho việc áp dụng các thành tựu khoa học bức xạ, hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp, y học, dầu khí,… Nghiên cứu, sử dụng các phương pháp hạt nhân và phương pháp phân tích hóa, để đánh giá nhiễm bẩn (phóng xạ, kim loại nặng độc, nguyên tố vi lượng,…) của môi trường (đất, khí, nước, lương thực – thực phẩm, cây cỏ,v.v…). Đánh giá nhiễm xạ môi trường, lương thực thực phẩm, nước uống…. Nghiên cứu bài toán hạt nhân, phân tán phóng xạ trong các môi trường khí quyển, nước…. Nghiên cứu tính toán liều chiếu xạ dân cư, tập thể, khu vực…. Xác định hàm lượng Radon trong sinh quyển của các toà nhà, tầng hầm… 

Các nhóm dịch vụ chính:

  • Đọc liều kế cá nhân

  • Chuẩn máy đo liều cấp 2

  • Kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ

Dịch vụ An toàn Bức xạ
Đối Tác