Đăng ngày: (18/10/2016 04:15:14)

Báo cáo tiến độ Đề tài, dự án tại Trung tâm Hạt nhân

Ngày 14/10/2016, tại Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 ...

    Ngày 14/10/2016, tại Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 do Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

    Về phía đoàn kiểm tra có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

    Đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ban lãnh đạo Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh, các chủ nhiệm đề tài, chủ nhiệm nhiệm vụ các cấp và các khách mời.

    Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp: nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các đề tài cấp cơ sở, các nhiệm vụ cấp Bộ của Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh.

     Theo nội dung yêu cầu của đoàn kiểm tra, các chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ các cấp của Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh đã lần lượt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra.       

      Sau khi nghe các chủ nhiệm báo cáo, các thành viên đoàn kiểm tra đã đưa nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho từng nhiệm vụ, đề tài. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh cùng các chủ nhiệm làm sao để đảm bảo đề tài, nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Chủ nhiệm báo cáo tiến độ Đề tài nghiên cứu

Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM

Đối Tác