Đăng ngày: (17/05/2019 12:01:26)

Báo cáo kết quả khóa đào tạo thạc sĩ tại Liên bang Nga từ 2015 đến 2018 của Thạc sĩ Ông Quang Sơn

Ngày 5/12/2018, thực hiện báo cáo theo Quyết định 411/QĐ-VNLNT của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Quyết định 4558/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi báo cáo kết quả khóa đào tạo thạc sĩ tại Liên bang Nga thời gian từ 2015 đến 2018 do ThS. Ông Quang Sơn trình bày. Các cán bộ nghiên cứu khoa học trong Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tham dự buổi báo cáo, nghe diễn giả trình bày về kết quả đào tạo tại Trường Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc gia Tomsk – Liên bang Nga.

Ông Ông Quang Sơn được cử đi đào tạo thạc sĩ 3 năm tại Liên bang Nga, trong đó có 1 năm học dự bị tiếng Nga và 2 năm học chuyên ngành. Ông Ông Quang Sơn cho biết khóa đào tạo Cao học tại Trường Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc Gia Tomsk – Liên bang Nga đã hệ thống hóa và nâng cao những kiến thức về đo liều lượng bức xạ, an toàn lò phản ứng và công nghệ hạt nhân. Ông Ông Quang Sơn đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài: “Nghiên cứu đặc tính của trường bức xạ khi tiến hành chiếu xạ trên máy cyclotron U-120”. ThS. Ông Quang Sơn đánh giá cao khóa đào tạo tại Liên bang Nga, nơi bản thân ông được học trong môi trường làm việc mang tính học thuật cao, năng động, sáng tạo, được tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân.

 

Hình ảnh trong một buổi thuyết trình của ThS. Ông Quang Sơn tại Trường Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc Gia Tomsk – Liên bang Nga

Ông Ông Quang Sơn cũng chia sẻ với các cán bộ nghiên cứu trẻ của Trung tâm Hạt nhân về các hoạt động trong học tập của mình tại Trường Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc Gia Tomsk – Liên bang Nga. Thông qua bài báo cáo của mình, ThS. Ông Quang Sơn cũng chính là động lực cho các các bộ trẻ Trung tâm phấn đấu để giành được những học bổng nâng cao trình độ kiến thức trong tương lai.

 

Một số hoạt động của các bạn sinh viên tại Trường Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc Gia Tomsk – Liên bang Nga

Định hướng sau khi được đào tạo trở về, Ông Quang Sơn có kế hoạch sẽ áp dụng những kiến thức học được để phục vụ cho những nghiên cứu và triển khai theo các hướng chuyên môn của Viện NLNTVN nói chung, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. Ông Ông Quang Sơn sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu phát triển và áp dụng kiến thức về an toàn bức xạ trong các lĩnh vực y học hạt nhân, trong công nghiệp đặc biệt là lĩnh vực dầu khí.

                     Ông Nguyễn Văn Mai, Lãnh đạo Trung tâm chúc mừng ThS. Ông Quang Sơn

Kết thúc buổi báo cáo, Ông Nguyễn Văn Mai, đại diện Lãnh đạo Trung tâm chúc mừng ThS. Ông Quang Sơn đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo đúng thời hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Vật lý hạt nhân và công nghệ tại Trường Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc Gia Tomsk – Liên bang Nga. Đồng thời, Ông Nguyễn Văn Mai cũng giao nhiệm vụ cho Ông Sơn nghiên cứu, áp dụng những kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập tại Liên bang Nga để có những đóng góp cho những hoạt động khoa học công nghệ của Trung tâm trong thời gian tới.

 

Thanh Hương – Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Đối Tác