Trang Chủ > Bài báo quốc tế & trong nước > Nghiên Cứu Khoa Học

Bài báo quốc tế & trong nước

  • Các bài báo năm 2014 của cán bộ Trung tâm
    Trung tâm đã tham gia đăng tải được nhiều công trình khoa học công bố nước ngoài và trong nước (so với số lượng cán bộ khoa học của Trung tâm) – Đây là thành quả đáng trân trọng của Trung tâm trong năm 2014 này. Cụ thể Năm 2014, Trung tâm đã đăng tải được 06 công trình khoa học ở các tạp chí/hội nghị quốc tế, một số công trình ở các tạp chí trong nước. Xem chi tiết
Đối Tác