Hội nghị Tổng kết công tác 2018 và Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm 2019 tại Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 08 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm 2019. Tham dự có ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Hành chính–Tổ chức Viện NLNTVN; khách mời tham dự có ông Nguyễn Tự Hùng Cường – Phòng 8 A04 (Bộ công an), ông Nguyễn Quốc Hiến – Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ, ông Nguyễn Nhật Quang – Phụ trách chi nhánh NDE tại Tp. HCM; cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ–viên chức của Trung tâm.

 

 

Đối Tác